DIRECTIA PENTRU RELATIA CU PARLAMENTUL
SI ASISTENTA JURIDICA

 

TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ
PROIECTE DE ACTE NORMATIVE AFLATE ÎN DEZBATERE PUBLICĂ

 

 

 

Potrivit prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Ministerul Apărării Nationale supune consultarii publice, precum si consultarii preliminare interinstitutionale, urmatoarele proiecte:

 

 

 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Sibiu, Argeș, Covasna, Constanța, Alba, Vrancea, Vaslui, Arad, Prahova, Timiș, Gorj, Tulcea, Galați, Buzău și municipiul București

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2016-10-19)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dlaj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 

Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul transporturilor militare, semnat la București, la 21 aprilie 2016

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2016-10-11)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dlaj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 

Lege privind unele măsuri în domeniul cheltuielilor publice

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2016-10-05)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dlaj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 

Hotărâre a Guvernului privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Hunedoara, Dolj, Gorj, Cluj, Alba, Ilfov și municipiul București în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2016-10-03)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dlaj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 

Hotărâre a Guvernului privind abilitarea Ministerului Apărării Naționale, prin Clubul Sportiv al Armatei „Steaua” București, să transmită drepturile asupra mărcii „STEAUA BUCUREȘTI

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2016-09-23)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dlaj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 

ORDIN AL MINISTRULUI APĂRĂRII NAȚIONALE PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA NORMELOR PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA SISTEMULUI DE IERARHIZARE ȘI SELECȚIE ÎN VEDEREA EVOLUȚIEI ÎN CARIERĂ A CADRELOR MILITARE, APROBATE PRIN ORDINUL MINISTRULUI APĂRĂRII NAȚIONALE NR. M. 69⁄2015

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2016-09-12)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dlaj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea și evidența proprie a Ministerului Apărării Naționale în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2016-09-09)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dlaj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 

ORDIN AL MINISTRULUI APĂRĂRII NAȚIONALE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ORDINULUI MINISTRULUI APĂRĂRII NAȚIONALE NR. M. 82⁄2008 PENTRU STABILIREA DOMENIILOR ȘI CONDIȚIILOR PRIVIND ANGAJAREA ȘI EXECUTAREA, LA CERERE, PRIN UNITĂȚILE MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE, A PRESTĂRILOR DE SERVICII PENTRU PERSOANE JURIDICE SAU PENTRU PERSOANE FIZICE

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2016-09-02)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dlaj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Memorandumului de Înțelegere între Ministerul Apărării Naționale din România și Ministerul Apărării Naționale din Republica Elenă cu privire la participarea personalului Forțelor Navale Române la bordul navelor militare elene pe durata operațiilor multinaționale ale NATO, Uniunii Europene și⁄sau ale Organizației Națiunilor Unite, semnat la Atena la 5 iulie 2016

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2016-08-30)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dlaj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 

Hotărâre a Guvernului privind transmiterea unei părți din imobilul 338 Focșani, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Focșani, județul Vrancea și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2016-08-29)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dlaj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 

Hotărâre a Guvernului privind transmiterea unei părți din imobilul 888 Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Transporturilor pentru Societatea Națională „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța”S.A., pe o perioadă de 3 ani, și pentru actualizarea anexelor nr. 4 și 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2016-08-23)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dlaj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Tulcea, Olt, Hunedoara, Ilfov, Bihor, Iași, Cluj, Constanța, Neamț, Bacău și municipiul București

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2016-08-11)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dlaj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 

Dezbatere publică a proiectului Legii privind statutul cadrelor militare, soldaților și gradaților

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2016-08-04)

 

Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 830 Buzău aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale și pentru transmiterea acestuia, pe o perioadă de 15 ani, în folosința gratuită a Fundației ,,Mareșal Alexandru Averescu”

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2016-08-03)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dlaj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Călărași, Giurgiu, Argeș, Dolj, Bistrița Năsăud, Bihor, Brăila, Sibiu, Vrancea, Prahova, Tulcea, Constanta și Brașov

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2016-08-03)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dlaj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 

Hotărâre a Guvernului privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Harghita,Constanța, Suceava și municipiul București în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2016-07-29)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dlaj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 

Hotărâre a Guvernului privind revenirea unui imobil din domeniul public al municipiului Iași în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale și înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2016-07-18)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dlaj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 

Hotărâre a Guvernului privind revenirea unui imobil din domeniul public al municipiului Brașov și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale și pentru înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale.

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2016-07-18)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dlaj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 

Anunt privind dezbaterea publică a proiectului de Lege privind statutul cadrelor militare, gradaților și soldaților

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2016-07-15)

 

Ordonanță a Guvernului pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2016-07-13)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dlaj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 

Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale și pentru transmiterea acestuia în administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2016-07-11)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dlaj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 

Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2016-07-08)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dlaj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru Conferința NATO cu Partenerii Militari Strategici 2016, acțiune de protocol cu caracter deosebit organizată în luna octombrie 2016

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2016-07-04)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dlaj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 

Hotărâre a Guvernului privind drepturile de transport ale personalului Ministerului Apărării Naționale pe teritoriul național

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2016-07-01)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dlaj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 

Lege privind statutul cadrelor militare, gradaților și soldaților

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2016-06-30)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dlaj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 

 

 

ARHIVA 2016

 

 

 

NOTĂ: Fisierele postate in aceasta sectiune sunt in format Microsoft (r) Word si pot fi vizualizate cu Word Viewer disponibil gratuit in limba română pe site-ul Microsoft.
© 2015 Ministerul Apărării Naţionale - DIRECTIA PENTRU RELATIA CU PARLAMENTUL SI ASISTENTA JURIDICA