DIRECTIA PENTRU RELATIA CU PARLAMENTUL
SI ASISTENTA JURIDICA

 

TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ
PROIECTE DE ACTE NORMATIVE AFLATE ÎN DEZBATERE PUBLICĂ

 

 

 

Potrivit prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Ministerul Apărării Nationale supune consultarii publice, precum si consultarii preliminare interinstitutionale, urmatoarele proiecte:

 

 

 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Ilfov, Maramureș, Brașov, Alba, Cluj, Argeș, Galați, Dolj, Călărași, Ialomița, Hunedoara, Iași, Sălaj, Sibiu, Buzău, Constanța, Brăila, Vrancea, Prahova, Bacău, Dâmbovița, Mureș și municipiul București

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2017-02-08)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dlaj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 

LEGE pentru modificarea art. 2 lit. f) din Legea nr. 294⁄2007 privind derularea în România a proiectelor finanțate prin Programul NATO de Investiții în Securitate

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2017-02-08)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dlaj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 

Hotărâre a Guvernului privind transmiterea imobilului 2697 Botoșani din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Botoșani

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2016-12-07)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dlaj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea unor prevederi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 13 alin. 3 și 4 din Legea nr. 44⁄1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.217⁄2003

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2016-12-05)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dlaj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 

Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 1357 Schitu, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale și pentru transmiterea acestuia în domeniul public al comunei Costinești, județul Constanța

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2016-11-29)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dlaj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 

Hotărârea Guvernului pentru modificarea și completarea Ghidului carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106⁄2011

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2016-11-29)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dlaj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 

Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 376 Râmnicu Sărat și transmiterea unei părți din acesta și a imobilului 687 Râmnicu Sărat, aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al municipiului Râmnicu Sărat, județul Buzău

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2016-11-29)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dlaj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Neamț, Sibiu, Cluj, Argeș, Bacău, Vrancea, Buzău, Dâmbovița, Maramureș, Galați și municipiul București

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2016-11-29)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dlaj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 

Hotărâre a Guvernului privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Caraș-Severin, Călărași, Dolj, Galați, Bacău, Giurgiu, Alba, Brașov, Sibiu, Argeș și Ilfov în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2016-11-29)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dlaj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 

Hotărâre a Guvernului privind transmiterea unei părți din imobilul 1230 Vânju Mare, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al orașului Vânju Mare, județul Mehedinți și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2016-11-23)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dlaj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 

Hotărâre a Guvernului privind organizarea, desfășurarea și finanțarea manifestărilor prilejuite de 1 Decembrie - Ziua Națională a României, în anul 2016

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2016-11-23)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dlaj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 

Hotărâre a Guvernului privind revenirea unui imobil, situat în Orașul Pantelimon, județul Ilfov și pentru transmiterea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Orașului Pantelimon, județul Ilfov

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2016-11-21)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dlaj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 

Hotărâre a Guvernului privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Focșani, județul Vrancea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale și actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2016-11-16)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dlaj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 

Lege pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane și pentru completarea Legii nr. 406⁄2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2016-11-04)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dlaj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 

Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 592 Muncelu de Sus, județul Iași aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale și pentru transmiterea unei părți din acesta din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Mogoșești-Siret, jud. Iași

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2016-11-03)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dlaj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 

Hotărâre a Guvernului privind achiziția de către Ministerul Apărării Naționale a sistemelor de comandă, control, comunicații, computere, informații (C4I), cu capabilități de integrare a informațiilor de supraveghere, indicare⁄localizare și cercetare (ISTAR)

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2016-11-03)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dlaj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 

Hotărâre a Guvernului privind achiziția de către Ministerul Apărării Naționale a produselor și serviciilor cuprinse în programul strategic de înzestrare ,,Corvetă multifuncțională”

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2016-11-02)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dlaj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea și evidența proprie a Ministerului Apărării Naționale în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2016-09-09)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dlaj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 

 

 

ARHIVA 2016

 

 

 

NOTĂ: Fisierele postate in aceasta sectiune sunt in format Microsoft (r) Word si pot fi vizualizate cu Word Viewer disponibil gratuit in limba română pe site-ul Microsoft.
© 2015 Ministerul Apărării Naţionale - DIRECTIA PENTRU RELATIA CU PARLAMENTUL SI ASISTENTA JURIDICA