SECRETARIATUL GENERAL AL
MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE

 

TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ
PROIECTE DE ACTE NORMATIVE AFLATE ÎN DEZBATERE PUBLICĂ

 

 

 

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, formulate potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, pot fi transmise pe adresa de email gsismanian@mapn.ro sau la numărul de telefon 021-410.40.40 interior 1011.439.

Potrivit prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Ministerul Apărării Nationale supune consultarii publice, precum si consultarii preliminare interinstitutionale, urmatoarele proiecte:

 

 

 
Hotărâre de Guvern privind aprobarea închirierii unor părți din imobilele 1087 și 2640 aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2020-11-18)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale, actualizarea valorii de inventar și a adresei poștale a imobilului 3192 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2020-10-29)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre privind înscrierea imobilului 5159 situat în municipiul Deva, județul Hunedoara, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2020-10-29)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, și trecerea unor părți de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituite din construcții,situate în județele Bihor, Alba, Vrancea, Brașov, Dâmbovița, Argeș, Sibiu, Dolj, Prahova, Galați, Timiș și Municipiul București din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2020-10-29)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Neamț, Argeș, Alba și Municipiul București

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2020-10-28)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Iași, Bacău, Cluj, Buzău și Suceava

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2020-10-28)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Iași, Bacău, Cluj, Buzău și Suceava

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2020-10-28)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2627 afla în domeniul public al statului, transmiterea unei părți din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, pentru Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., și modificarea anexelor nr. 4 și nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705-2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din  domeniul public al statului

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2020-10-19)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 3006, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, transmiterea acestuia în domeniul public al municipiului Galați, județul Galați și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2020-10-16)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind transmiterea unei părți din imobilul 2625 aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, pentru Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., și modificarea anexelor nr. 4 și nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705-2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din  domeniul public al statului

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2020-10-12)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrări de intervenție la pavilioanele P1, Z1 și Z2 din cazarma 3525 Clinceni”

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2020-10-08)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrări de investiții în cazarma 1181 Vlădeni”

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2020-10-08)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 326, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, transmiterea unei părți din acesta în domeniul public al municipiului Buzău, județul Buzău și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2020-10-08)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotarare pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Lucrari de interventie la pavilioane si la retele de utilitati in Cazarma 807 Craiova"

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2020-10-07)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotarare pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Lucrari de infrastructura necesare functionarii Colegiului National Militar Tudor Vladimirescu in cayarma 878 Craiova

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2020-10-07)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare și extindere bretela H în cazarma 546 Otopeni”

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2020-10-06)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Realizare pavilion administrativ, rețele utilități și acces rutier⁄pietonal în cazarma 389 București”

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2020-10-06)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind transmiterea unor părți din imobilele 1027 și 3072 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, județul Cluj, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2020-10-05)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2737 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, transmiterea acestuia în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, instituție de drept public aflată în subordinea Ministerului Apărării Naționale, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2020-10-01)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului  privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 3256 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, transmiterea acestuia în domeniul public al municipiului Calafat, județul Dolj, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2020-09-30)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotarare a Guvernului privind modificarea si completarea unor acte normative

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2020-09-16)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare "Apărare, ordine publică și securitate națională"

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2020-09-14)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Pavilioane noi, demolări, împrejmuire, amenajare infrastructură rutieră și rețele de utilități în cazarma 2698 Râncă”

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2020-08-31)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Lege pentru realizarea "Capabilitatii de lupta  impotriva navelor de suprafata", aferenta programului de inzestrare "Sistem de instalatii mobile de lansare rachete antinava" (SIML)

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2020-08-28)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 630⁄2018 privind aprobarea circumstanțelor și a procedurii specifice aferente programului de înzestrare „Sistem de instalații mobile de lansare rachete antinavă”

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2020-08-13)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind aprobarea circumstanțelor și a procedurii specifice pentru atribuirea contractelor de achiziție publică de muniții de la operatorii economici din industria națională de apărare

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2020-08-13)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției, respectiv Ministerului Apărării Naționale, transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Justiției în administrarea Ministerului Apărării Naționale și modificarea anexelor nr. 4 și nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1705-2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2020-08-11)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind stabilirea numărului de bilete de tratament balnear și de recuperare, a condițiilor și modul de acordare, precum și a modului de distribuire sau de decontare a acestora în sistemul pensiilor militare de stat

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2020-08-05)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind drepturile de transport, pe teritoriul național, ale personalului din instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2020-07-29)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre privind aprobarea Normelor de aplicare în cadrul Ministerului Apărării Naționale a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38⁄2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea și evidența proprie a Ministerului Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Justiției - Administrarea Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate acesteia, în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2020-07-21)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Organizația Națiunilor Unite privind contribuția cu resurse la misiunea multidimensională integrată de stabilizare în Mali (MINUSMA), semnat la NEW YORK, la 30 martie 2020   

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2020-07-17)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 446⁄2006 privind pregătirea populației pentru apărare

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2020-06-26)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
HG privind transmiterea  unei parti din imobilul 2542 aflat in domeniul public al statului sin administrarea Ministerului Apararii Nationale  i8n administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii  si Comunicatiilor, pentru Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii  Rutiere S.A. si modificarea anexelor nr. 4 si 16 la HG nr. 1705⁄2006 pentru aprobarea  inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2020-06-03)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind transmiterea unei părți din imobilul 2985 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Craiova, județul Dolj, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2020-06-02)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor 2475 și 3191 și a adresei poștale a imobilului 2475, aflate în domeniul public al statului, transmiterea imobilelor 3191, 2466 și a unei părți din imobilul 2475 aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2020-06-02)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotarare privind aprobarea unor modificari si completari in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale situate in judetele Cluj, Alba, Brasov, Timis si Municipiul Bucuresti

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2020-03-31)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotarare a Guvernului privind transmiterea unei parti din imobilul 917 din domeniul public al ststului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al comunei Floresti judetul Cluj si modificarea anexei nr. 4 la HG nr. 1705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2020-03-31)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.5⁄2015 privind organiyarea ți funcționarea sistemului de sprijin al familiilor personalului din Ministerul Apărării Naționale care participă la acțiuni militare

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2020-03-26)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotarare privind aprobarea normativelor de cheltuieli  aferente organizarii si desfasurarii in Romania a Reuniunii loctiitorilor sefilor statelor majore generale ale apararii din cadrul Procesului Reuniunilor miniștrilor apararii din Europa de Sud-Est, in perioada 2-4 iunie 2020

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2020-03-20)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotarare privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru activitatile planificate cu ocazia exercitarii presedintiei Grupului Director al Batalionului multinational de geniu, organiyate de Ministerul Apararii Nationale in perioada 9-11 septembrie 2020 

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2020-03-20)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor - 28 mai 2020

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2020-03-10)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotarare privind inscrierea unui imobil situat in municipiul Constanta, judetul Constanta, in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia in administrarea Ministerului Apararii Nationale si modificarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 1705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2020-03-05)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind transmiterea unei părți din imobilul 403 aflat în administrarea Ministerului Apărării Naționale din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia, înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2020-02-24)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 44⁄1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2020-01-29)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotarare a Guvernului privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile și a adresei poștale  a unui imobil, aflate în domeniul public al statului și în administrarea  Ministerului Apărării Naționale, trecerea unor părți de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale,constituite din construcții și amenajări la terenuri situate în județele Brașov, BistrițaNăsăud, Dolj, Mehedinți, Cluj, Galați, Brăila Constanța, Călărași, Ialomița, Bihor și Mureș din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centraliyat al bunurilor din domeniul public al statului

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2020-01-14)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotarare privind înscrierea unui imobil situat in orasul Babadag, județul Tulcea, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia in administrarea Ministerului Apărării Naționale, actualiyarea valorii de inventar a imobilului 2645 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-12-20)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotarare a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1867⁄2005 privind stabilirea cuantumului și condițiilor de acordare a compensației lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naționale

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-12-09)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorilor de inventar și a adreselor postale ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, trecerea unor părți de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale constituite din constructii  și amenajări la terenuri, situate în județele Sibiu, Brașov, Timiș, Constanța, Ilfov, Călărași, Ialomița, Vaslui, Iași, Buyău, Mureș, Mehedinți și municipiul București, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-12-09)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1052⁄2013 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Craiova și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-12-02)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotarare a Guvernului privind transmiterea unei parti din imobilul 1125 din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al municipiului Bucuresti si modificarea anexei nr. 4 ola Hotararea Guvernului nr. 1705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-11-29)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Ordin al ministrului apărării naționale pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.161⁄2018 pentru stabilirea criteriilor de sprijinire a asociațiilor și fundațiilor de utilitate publică, cu reprezentare la nivel național, care își desfășoară activitatea în domeniile de responsabilitate ale Ministerului Apărării Naționale

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-11-26)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotarâre privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor  din domeniul public  al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Brăila, Alba, Buzău. Brașov, Constanța, Covasna, Dolj, Giurgiu, Gorj, Sibiu, Tulcea, Vaslui, Vrancea și Municipiul București

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-11-21)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar și a adresei poștale a imobilului 2542 aflat în domeniul public al statului,  pentru transmiterea unei părți din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Transporturilor, pentru Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere-S.A., și modificarea anexelor nr. 4 și nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-10-30)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind actualizarea  valorii de inventar a imobilului 2417 aflat în domeniul public al  statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, pentru transmiterea acestuia în domeniul public al comunei Brebeni, județul Olt și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-10-16)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotarare privind aprobarea Planului National de Actiune privind implementarea Rezolutiei 1325 (2000) a Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite, Femeile, Pacea si Securitatea pentru perioada 2020-2023

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-10-10)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorilor de inventar și a adreselor poștale ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, pentru trecerea unor părți de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituite din construcții și amenajări la terenuri, situate în județele Bistrița-Năsăud, Olt, Iași, Ilfov, Gorj, Timiș și Dolj din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-10-04)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției, respectiv Ministerului Apărării Naționale, și pentru transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Justiției în administrarea Ministerului Apărării Naționale

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-10-03)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Lege pentru continuarea dezvoltării capabilității operaționale aeriene cuprinse în Etapa de tranziție inițială a Concepției de realizare graduală a capabilității de apărare aeriană în cadrul programului „Avion multirol al Forțelor Aeriene"

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-09-26)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea închirierii unei părți din imobilul 2700 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, 

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-09-26)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Lege pentru ratificarea celui de-al șaselea Protocol adițional la Acordul privind Forța Multinațională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje, la 12 iunie 2019

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-09-26)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Galați, Argeș, Arad, Brașov, Brăila, Constanța, Dolj, Ilfov, Mureș, Sălaj, Sibiu, Teleorman, Timiș și municipiul București

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-09-20)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție imobiliară „Infrastructura Bazei 57 Aeriană din cazarma 888 Mihail Kogălniceanu”

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-09-19)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție imobiliară „Lucrări de intervenție la pavilionul A din cazarma 901 Timișoara”

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-09-19)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție imobiliară „Realizare pavilioane noi – centru instruire, magazii, șoproane în cazarma 525 Focșani”

(DATA AFISARII: 2019-09-19)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție imobiliară „Infrastructură bază aeriană-zona operațională în cazarma 727 Fetești”

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-09-19)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Consolidare și modernizare pavilioane din cazarma 429 București”

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-09-19)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrări de modernizare infrastructură în cazarma 462 Târgu Mureș”

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-09-19)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Timiș, Sibiu, Constanța, Bihor, Giurgiu, Ilfov, Mureș, Dâmbovița, Sălaj, Alba, Cluj și municipiul București

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-09-18)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind aprobarea unor măsuri destinate organizării, desfășurării și finanțării, în  anul 2019, a paradei militare naționale prilejuite de data de 1 Decembrie - Ziua Națională a României 

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-09-16)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului României pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Pavilion de Medicină Operațională-Politraumă în cazarma 1053 Craiova"

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-09-12)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 3589, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, pentru trecerea unei părți din acesta constituită din construcții, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-09-11)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare „ Apărare, ordine publică și securitate națională”

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-09-10)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorilor de inventar și a adreselor poștale ale unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituite din construcții și amenajări la terenuri, situate în județele Sibiu, Brașov, Timiș, Constanța, Ilfov, Călărași, Ialomița, Vaslui, Ialomița, Vaslui, Iași, Buzău, Mureș, Mehedinți și municipiul București, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-09-03)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar și a adresei poștale a imobilului 2362, aflat în domeniul public al statului, pentru transmiterea unei părți din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Educației Naționale pentru Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, și modificarea anexelor nr. 4 și nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-08-29)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Mureș, Tulcea, Sibiu, Satu Mare, Prahova, Neamț, Covasna, Brașov, Dolj, Hunedoara, Arad, Timiș, Mehedinți, Sălaj, Cluj, Dâmbovița, Maramureș, Caraș-Severin, Harghita și municipiul București

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-08-28)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție imobiliară: ”Lucrări de reabilitare infrastructură în cazarma 3417 Constanța

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-08-21)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție imobiliară: ”Punct control și căi de acces în cazarma 272 Borcea”

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-08-21)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărârea Guvernului privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru activitățile organizate în cadrul Conferinței șefilor statelor majore generale⁄ale apărării din țările din Balcani pe probleme de cooperare militară, acțiune de protocol cu caracter deosebit, organizată de Ministerul Apărării Naționale, în perioada 3-5 septembrie 2019

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-08-12)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Proiectul de hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 423, aflat în domeniul public al statului, pentru transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, și pentru modificarea anexelor nr. 4 și nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-08-12)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 567, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, pentru transmiterea unei părți din acesta în domeniul public al municipiului Brăila, județul Brăila și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-08-12)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 567, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, pentru transmiterea unei părți din acesta în domeniul public al municipiului Brăila, județul Brăila și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-08-06)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Ordin pentru aprobarea metodologiei privind reglementarea activităților de scufundare în România

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-07-31)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Ordonanță a Guvernului pentru modificarea alin. (2) al art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66⁄2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-07-30)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 714, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, pentru transmiterea acestuia în domeniul public al municipiului Brașov, județul Brașov și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-07-30)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind aprobarea unor modificări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Tulcea, Ilfov, Brașov, Bihor, Constanța, Mehedinți, Botoșani, Iași, Brăila, Vaslui, Galați și municipiul București

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-07-23)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare ”Apărare, ordine publică și securitate națională”.

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-07-11)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind aprobarea unor modificări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Constanța, Brăila, Galați, Buzău, Tulcea, Iași, Timiș, Giurgiu, Gorj, Dolj, Cluj, și municipiul București

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-07-01)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 22⁄2004 privind trimiterea în misiune permanentă în străinătate a personalului din Ministerul Apărării și pentru abrogarea alineatului (2 1) al articolului 23 din Hotărârea Guvernului nr. 172⁄2003 privind adaptări instituționale în perspectiva aderării României la NATO, inclusiv organizarea și funcționarea reprezentării României la Cartierul general al NATO și la Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa – SHAPE

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-06-28)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind recunoașterea Asociației Cadrelor Militare Femei în Rezervă și Retragere „Sublocotenent Ecaterina Teodoroiu” ca fiind de utilitate publică

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-06-27)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 291⁄2007 privind intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul forțelor armate străine pe teritoriul României

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-06-14)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Proiectul de hotărâre a Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție imobiliară: “Extindere cimitir militar în cazarma 3430 București”, cod proiect 2018-I-3430

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-06-11)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Proiectul de hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 1357 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, pentru transmiterea acestuia în domeniul public al comunei Costinești, județul Constanța și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-06-10)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Hunedoara, Ilfov, Constanța. Mureș, Dolj, Buzău. Cluj. Covasna și municipiul București

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-06-06)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea celui de-Al Șaselea Amendament la Addendum-ul la Memorandumul Multilateral de Înțelegere (MMOU) între miniștrii apărării din cadrul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord privind Programul comun NATO E-3A, referitor la modernizarea Sistemului NATO Aeropurtat de Avertizare Timpurie și Control (NAEW&C), semnat de partea română la 16 mai 2019

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-06-04)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărârea Guvernului privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru activitățile organizate în cadrul zilelor distinșilor vizitatori pentru exercițiul multilateral SABER GUARDIAN-19, acțiune de protocol cu caracter deosebit, organizată Ministerul Apărării Naționale în colaborare cu Comandamentul American din Europa, în România, în perioada 31 mai-24 iunie 2019

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-05-16)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Proiectul de hotărâre a Guvernului privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor părți de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituite din construcții și amenajări la terenuri, situate în județele Vrancea, Timiș, Ialomița, Constanța, Ilfov, Caraș Severin și municipiul București, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-05-07)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
 Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.132⁄2012 privind acordarea gradelor și înaintarea în gradul următor, pe timp de pace, a cadrelor militare în rezervă și în retragere, avansarea în grad a veteranilor de război, precum și înaintarea în gradul următor a fostelor cadre militare active îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-05-02)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1018⁄2012 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Călărași și în administrarea Consiliului Județean Călărași, precum și privind actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-04-19)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Proiectul de hotărâre a Guvernului privind aprobarea unor modificări și completări din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Prahova, Brașov, Mureș, Argeș, Vâlcea, Bihor, Sibiu, Galați, Arad, Mehedinți și municipiul București

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-04-18)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Proiectul de hotărâre a Guvernului privind înscrierea unui imobil, situat în municipiul Lugoj, județul Timiș, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Apărării Naționale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 1252 aflat în domeniul public al statului și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-04-18)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 466⁄1999 privind înființarea Departamentului Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare.

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-04-11)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Proiectul de hotărâre a Guvernului privind înscrierea unor imobile, situate în comuna I. L. Caragiale, sat Ghirdoveni, respectiv comuna Gura Ocniței, județul Dâmbovița, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Ministerului Apărării Naționale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 334, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-04-08)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, a unui imobil situat în comuna Mihai Bravu, județul Giurgiu și trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul imobilului în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 2258 aflat în domeniul public al statului și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-04-05)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărârea Guvernului privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării și desfășurării  în România a reuniunii ministeriale a Procesului Reuniunilor Miniștrilor Apărării din Europa de Sud-Est, în perioada 14-17 octombrie 2019

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-04-04)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Proiectul de hotărâre a Guvernului privind înscrierea unui imobil, situat în comuna Mihail Kogalniceanu, județul Constanța, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 1568 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-03-25)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Proiectul de hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor 2300 și 3530, aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, pentru trecerea unei părți din imobilul 3530 din domeniul public în domeniul privat al statului și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-03-20)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor părți de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituite din construcții și amenajări la teren, situate în județele Constanța, Buzău, Giurgiu, Vrancea, Dolj, Prahova, Timiș și municipiul București, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-03-15)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Suceava, Constanța, Brașov, Vrancea, Vâlcea, Dolj, Ialomița, Alba, Ilfov, Mureș, Dâmbovița, Harghita, Prahova și municipiul București

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-03-13)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărârea Guvernului pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 172⁄2003 privind adaptări instituționale în perspectiva aderării României la NATO, inclusiv organizarea și funcționarea reprezentării României la Cartierul general al NATO și la Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa – SHAPE

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-03-04)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor - 6 iunie 2019

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-03-04)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind revenirea unui imobil aflat în domeniul public al statului, situat în municipiul Sibiu, județul Sibiu, în administrarea Ministerului Apărării Naționale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 380, aflat în domeniul public al statului și modificarea anexelor nr. 4 și nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-02-22)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale, în administrarea Ministerului Transporturilor, pentru Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., în vederea realizării obiectivului de investiții de interes național „Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului București între A1-DN7 și DN2-A2” și actualizarea anexelor nr. 4 și nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705⁄2006 pentru aprobarea Inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-02-08)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2911 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărăii Naționale, pentru transmiterea unei părți din acesta în domeniul public al municipiului Miercurea Ciuc, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-01-29)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Giurgiu. Brașov și Gorj în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și pentru modificarea Anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-01-21)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind aprobarea actualizării valorilor de inventar ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Iași, Arad, Brăila, Constanța, Gorj, Vâlcea, Prahova, Vaslui și municipiul București

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-01-14)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind modificare și completarea Standardelor naționale de protecția a informațiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585⁄2002

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-01-04)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail  secretariat_general@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 

 

 

PROIECTE DE ACTE NORMATIVE AFLATE ÎN DEZBATERE PUBLICĂ
PUBLICATE DE DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ

 

 

 
Hotarare privind aprobarea Planului National de Actiune privind implementarea Rezolutiei 1325 (2000) a Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite, Femeile, Pacea si Securitatea pentru perioada 2020-2023

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-10-10)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dgj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorilor de inventar și a adreselor poștale ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, pentru trecerea unor părți de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituite din construcții și amenajări la terenuri, situate în județele Bistrița-Năsăud, Olt, Iași, Ilfov, Gorj, Timiș și Dolj din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-10-04)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dgj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției, respectiv Ministerului Apărării Naționale, și pentru transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Justiției în administrarea Ministerului Apărării Naționale

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-10-03)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dgj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Lege pentru continuarea dezvoltării capabilității operaționale aeriene cuprinse în Etapa de tranziție inițială a Concepției de realizare graduală a capabilității de apărare aeriană în cadrul programului „Avion multirol al Forțelor Aeriene"

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-09-26)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dgj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea închirierii unei părți din imobilul 2700 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, 

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-09-26)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dgj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Lege pentru ratificarea celui de-al șaselea Protocol adițional la Acordul privind Forța Multinațională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje, la 12 iunie 2019

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-09-26)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dgj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Galați, Argeș, Arad, Brașov, Brăila, Constanța, Dolj, Ilfov, Mureș, Sălaj, Sibiu, Teleorman, Timiș și municipiul București

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-09-20)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dgj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție imobiliară „Infrastructura Bazei 57 Aeriană din cazarma 888 Mihail Kogălniceanu”

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-09-19)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dgj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție imobiliară „Lucrări de intervenție la pavilionul A din cazarma 901 Timișoara”

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-09-19)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dgj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție imobiliară „Realizare pavilioane noi – centru instruire, magazii, șoproane în cazarma 525 Focșani”

(DATA AFISARII: 2019-09-19)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dgj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție imobiliară „Infrastructură bază aeriană-zona operațională în cazarma 727 Fetești”

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-09-19)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dgj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Consolidare și modernizare pavilioane din cazarma 429 București”

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-09-19)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dgj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrări de modernizare infrastructură în cazarma 462 Târgu Mureș”

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-09-19)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dgj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Timiș, Sibiu, Constanța, Bihor, Giurgiu, Ilfov, Mureș, Dâmbovița, Sălaj, Alba, Cluj și municipiul București

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-09-18)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dgj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind aprobarea unor măsuri destinate organizării, desfășurării și finanțării, în  anul 2019, a paradei militare naționale prilejuite de data de 1 Decembrie - Ziua Națională a României 

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-09-16)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dgj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului României pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Pavilion de Medicină Operațională-Politraumă în cazarma 1053 Craiova"

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-09-12)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dgj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 3589, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, pentru trecerea unei părți din acesta constituită din construcții, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-09-11)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dgj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare „ Apărare, ordine publică și securitate națională”

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-09-10)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dgj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorilor de inventar și a adreselor poștale ale unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituite din construcții și amenajări la terenuri, situate în județele Sibiu, Brașov, Timiș, Constanța, Ilfov, Călărași, Ialomița, Vaslui, Ialomița, Vaslui, Iași, Buzău, Mureș, Mehedinți și municipiul București, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-09-03)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dgj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar și a adresei poștale a imobilului 2362, aflat în domeniul public al statului, pentru transmiterea unei părți din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Educației Naționale pentru Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, și modificarea anexelor nr. 4 și nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-08-29)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dgj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Mureș, Tulcea, Sibiu, Satu Mare, Prahova, Neamț, Covasna, Brașov, Dolj, Hunedoara, Arad, Timiș, Mehedinți, Sălaj, Cluj, Dâmbovița, Maramureș, Caraș-Severin, Harghita și municipiul București

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-08-28)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dgj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție imobiliară: ”Lucrări de reabilitare infrastructură în cazarma 3417 Constanța

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-08-21)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dgj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție imobiliară: ”Punct control și căi de acces în cazarma 272 Borcea”

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-08-21)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dgj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărârea Guvernului privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru activitățile organizate în cadrul Conferinței șefilor statelor majore generale⁄ale apărării din țările din Balcani pe probleme de cooperare militară, acțiune de protocol cu caracter deosebit, organizată de Ministerul Apărării Naționale, în perioada 3-5 septembrie 2019

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-08-12)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dgj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Proiectul de hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 423, aflat în domeniul public al statului, pentru transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, și pentru modificarea anexelor nr. 4 și nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-08-12)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dgj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 567, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, pentru transmiterea unei părți din acesta în domeniul public al municipiului Brăila, județul Brăila și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-08-12)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dgj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 567, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, pentru transmiterea unei părți din acesta în domeniul public al municipiului Brăila, județul Brăila și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-08-06)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dgj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Ordin pentru aprobarea metodologiei privind reglementarea activităților de scufundare în România

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-07-31)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dgj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Ordonanță a Guvernului pentru modificarea alin. (2) al art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66⁄2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-07-30)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dgj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 714, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, pentru transmiterea acestuia în domeniul public al municipiului Brașov, județul Brașov și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-07-30)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dgj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind aprobarea unor modificări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Tulcea, Ilfov, Brașov, Bihor, Constanța, Mehedinți, Botoșani, Iași, Brăila, Vaslui, Galați și municipiul București

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-07-23)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dgj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare ”Apărare, ordine publică și securitate națională”.

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-07-11)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dgj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind aprobarea unor modificări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Constanța, Brăila, Galați, Buzău, Tulcea, Iași, Timiș, Giurgiu, Gorj, Dolj, Cluj, și municipiul București

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-07-01)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dgj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 22⁄2004 privind trimiterea în misiune permanentă în străinătate a personalului din Ministerul Apărării și pentru abrogarea alineatului (2 1) al articolului 23 din Hotărârea Guvernului nr. 172⁄2003 privind adaptări instituționale în perspectiva aderării României la NATO, inclusiv organizarea și funcționarea reprezentării României la Cartierul general al NATO și la Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa – SHAPE

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-06-28)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dgj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind recunoașterea Asociației Cadrelor Militare Femei în Rezervă și Retragere „Sublocotenent Ecaterina Teodoroiu” ca fiind de utilitate publică

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-06-27)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dgj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 291⁄2007 privind intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul forțelor armate străine pe teritoriul României

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-06-14)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dgj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Proiectul de hotărâre a Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție imobiliară: “Extindere cimitir militar în cazarma 3430 București”, cod proiect 2018-I-3430

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-06-11)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dgj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Proiectul de hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 1357 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, pentru transmiterea acestuia în domeniul public al comunei Costinești, județul Constanța și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-06-10)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dgj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Hunedoara, Ilfov, Constanța. Mureș, Dolj, Buzău. Cluj. Covasna și municipiul București

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-06-06)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dgj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea celui de-Al Șaselea Amendament la Addendum-ul la Memorandumul Multilateral de Înțelegere (MMOU) între miniștrii apărării din cadrul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord privind Programul comun NATO E-3A, referitor la modernizarea Sistemului NATO Aeropurtat de Avertizare Timpurie și Control (NAEW&C), semnat de partea română la 16 mai 2019

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-06-04)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dgj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărârea Guvernului privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru activitățile organizate în cadrul zilelor distinșilor vizitatori pentru exercițiul multilateral SABER GUARDIAN-19, acțiune de protocol cu caracter deosebit, organizată Ministerul Apărării Naționale în colaborare cu Comandamentul American din Europa, în România, în perioada 31 mai-24 iunie 2019

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-05-16)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dgj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Proiectul de hotărâre a Guvernului privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor părți de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituite din construcții și amenajări la terenuri, situate în județele Vrancea, Timiș, Ialomița, Constanța, Ilfov, Caraș Severin și municipiul București, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-05-07)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dgj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
 Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.132⁄2012 privind acordarea gradelor și înaintarea în gradul următor, pe timp de pace, a cadrelor militare în rezervă și în retragere, avansarea în grad a veteranilor de război, precum și înaintarea în gradul următor a fostelor cadre militare active îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-05-02)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dgj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1018⁄2012 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Călărași și în administrarea Consiliului Județean Călărași, precum și privind actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-04-19)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dgj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Proiectul de hotărâre a Guvernului privind aprobarea unor modificări și completări din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Prahova, Brașov, Mureș, Argeș, Vâlcea, Bihor, Sibiu, Galați, Arad, Mehedinți și municipiul București

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-04-18)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dgj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Proiectul de hotărâre a Guvernului privind înscrierea unui imobil, situat în municipiul Lugoj, județul Timiș, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Apărării Naționale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 1252 aflat în domeniul public al statului și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-04-18)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dgj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 466⁄1999 privind înființarea Departamentului Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare.

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-04-11)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dgj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Proiectul de hotărâre a Guvernului privind înscrierea unor imobile, situate în comuna I. L. Caragiale, sat Ghirdoveni, respectiv comuna Gura Ocniței, județul Dâmbovița, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Ministerului Apărării Naționale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 334, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-04-08)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dgj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, a unui imobil situat în comuna Mihai Bravu, județul Giurgiu și trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul imobilului în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 2258 aflat în domeniul public al statului și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-04-05)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dgj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărârea Guvernului privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării și desfășurării  în România a reuniunii ministeriale a Procesului Reuniunilor Miniștrilor Apărării din Europa de Sud-Est, în perioada 14-17 octombrie 2019

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-04-04)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dgj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Proiectul de hotărâre a Guvernului privind înscrierea unui imobil, situat în comuna Mihail Kogalniceanu, județul Constanța, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 1568 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-03-25)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dgj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Proiectul de hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor 2300 și 3530, aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, pentru trecerea unei părți din imobilul 3530 din domeniul public în domeniul privat al statului și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-03-20)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dgj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor părți de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituite din construcții și amenajări la teren, situate în județele Constanța, Buzău, Giurgiu, Vrancea, Dolj, Prahova, Timiș și municipiul București, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-03-15)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dgj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Suceava, Constanța, Brașov, Vrancea, Vâlcea, Dolj, Ialomița, Alba, Ilfov, Mureș, Dâmbovița, Harghita, Prahova și municipiul București

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-03-13)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dgj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărârea Guvernului pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 172⁄2003 privind adaptări instituționale în perspectiva aderării României la NATO, inclusiv organizarea și funcționarea reprezentării României la Cartierul general al NATO și la Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa – SHAPE

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-03-04)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dgj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor - 6 iunie 2019

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-03-04)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dgj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind revenirea unui imobil aflat în domeniul public al statului, situat în municipiul Sibiu, județul Sibiu, în administrarea Ministerului Apărării Naționale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 380, aflat în domeniul public al statului și modificarea anexelor nr. 4 și nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-02-22)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dgj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale, în administrarea Ministerului Transporturilor, pentru Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., în vederea realizării obiectivului de investiții de interes național „Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului București între A1-DN7 și DN2-A2” și actualizarea anexelor nr. 4 și nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705⁄2006 pentru aprobarea Inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-02-08)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dgj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2911 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărăii Naționale, pentru transmiterea unei părți din acesta în domeniul public al municipiului Miercurea Ciuc, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-01-29)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dgj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Giurgiu. Brașov și Gorj în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și pentru modificarea Anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-01-21)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dgj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind aprobarea actualizării valorilor de inventar ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Iași, Arad, Brăila, Constanța, Gorj, Vâlcea, Prahova, Vaslui și municipiul București

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-01-14)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dgj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 
Hotărâre a Guvernului privind modificare și completarea Standardelor naționale de protecția a informațiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585⁄2002

FISIERE DISPONIBILE:  (DATA AFISARII: 2019-01-04)

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dgj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

 

 

 

ARHIVA 2015      ARHIVA 2016      ARHIVA 2017      ARHIVA 2018     

 

 

© 2018 Ministerul Apărării Naţionale - DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ